#Bussigkompis

xxx

Nytt gäng bilister redo för bussen

1 november 2018 startar en ny omgång av #Bussigkompis. 15 utvalda bilister får nu chansen att upptäcka vad som skulle hända om de började åka buss. De 15 är personer som dagligen pendlar till jobbet eller studierna i Luleå med bil och som känner sig redo att prova något nytt.

Här är de! De femton #Bussigakompisarna som släpper gamla invanda mönster och vågar prova nytt. Under tre månader är de testpiloter i kampanjen #Bussigkompis och lämnar bilen hemma till förmån för bussen.

Här är de! De femton #Bussigakompisarna som släpper gamla invanda mönster och vågar prova nytt. Under tre månader är de testpiloter i kampanjen #Bussigkompis och lämnar bilen hemma till förmån för bussen. Testpiloterna är, utan angiven plats, Mats Nilsson, Mikael Storeide, Björn Eriksson, Ida Pettersson, Ann-Christin Sandström, Åse Arnesdotter Kaati, Simon Hietala, Veronica Åkerström Larsson, Raili Funck, Henrik Vasara, Helena Kjellgren, Louise Willberg, Marielle Lashley, Lennart Tornberg och Håkan Söderholm.

Många fördelar med att åka buss

I våras genomfördes den första #Bussigkompis kampanjen. De femton deltagarna kunde genom att välja bussen istället för bilen spara in både bensin- och parkeringspengar och tillsammans bussade de under sin tre-månadersperiod 11 000 km vilket motsvarar en road trip från Luleå hela vägen ner till Kongo och jordens ekvator!

Vill du se hur det gick i våras kolla in vår presentation här.

De femton nya #Bussigakompisarna startar sin testperiod den 1 november och kommer att åka buss och skriva resedagbok under tre månader framöver. Målsättningen är att deltagarna ska åka buss minst 50 % av sina vardagsresor.

- På LLT:s, Länstrafikens och Luleå kommuns Facebooksidor kan du följa bussresenärenas vardag och med det hoppas vi kunna inspirera än fler att välja bussen, säger Helena Lindvall, projektledare för hållbart resande.

De sammanlagda reflektionerna och resultaten redovisas i februari 2019.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå kommun, LLT och Länstrafiken i Norrbotten.

Projektet #Bussigkompis är ett samarbete mellan Luleå kommun, LLT och Länstrafiken i Norrbotten.

- Jag har under en längre period tänkt att jag skulle behöva åka buss. Men det har slutat med att jag ändå sitter i bilen. Nu blev det ett bra tillfälle att göra slag i saken i stället för att bara tänka, säger Veronica Åkerström Larsson från Råneå som är en av de 15 deltagarna i den nya busskampanjen.

Här nedan presenterar vi tre av årets #Bussigkompis deltagare.

Återställ
Veronica Åkerström Larsson Råneå
Återställ
Mats Nilsson Hertsön
Återställ
Ann-Christin Sandström Lulsundsberget

 

Vad innebär det att delta i #BussigKompis?

Tillsammans med Länstrafiken och LLT låter vi 15 bilister prova att åka buss kostnadsfritt under tre månader. Vi vill visa vilka möjligheter som finns med kollektivtrafiken och deltagarna får möjlighet att åka obegränsat med Länstrafiken och LLT under projektperioden. #bussigkompis pågår mellan 1:a november 2018 och 31:a januari 2019.

 

Varför #Bussigkompis?

Med projektet vill vi visa att bussen är ett bra alternativ när du pendlar i eller till och från Luleå. Inom Luleå tätort är linjenätet väl utbyggt och turtätheten är hög på morgonen och sen eftermiddag.

Även i många byar på landsbygden finns bra möjlighet att pendla till och från jobbet.
Vi jobbar för att fler ska välja hållbara sätt att resa och försöker kontinuerligt förbättra hållplatserna och kollektivtrafikutbudet. I centrum har vi idag problem med luftkvaliteten och en orsak till detta är biltrafiken. Genom projektet #bussigkompis hoppas vi kunna inspirera fler att välja bussen framför den egna bilen.

 

 

Jag blev en #BussigKompis!

Stefan pendlade förut med bil till jobbet som på Universitetet. under vårvintern 2018 deltog han i projektet #bussigkompis. I filmen hör du honom berätta varför han tycker att även du ska börja åka buss.

 #BussigKompis - ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå lokaltrafik samt Länstrafiken Norrbotten.

 

 

 

Kontakt

Vill du prata hållbart resande kan du kontakta oss på Stadsbyggnadsförvaltningen

E-postadress: l_till_a@lulea.se

Telefon Kundcenter: 0920-45 30 00