Vattenmätarställning

Vi håller reda på hur mycket vatten du förbrukar genom att installera en vattenmätare i din fastighet.

Vattenmätarställningen som du skall läsa av minst en gång per år, anger hur stor din rörliga förbrukningstaxa blir. Det är därför viktigt att vattenmätaren fungerar som den ska så att du som kund varken betalar för mycket eller för litet. För att säkerställa detta byts mätarna med jämna intervall.

Har du frågor kontakta:
Luleå kommun: 0920-45 30 00

I januari varje år är det dags för dig att läsa av din vattenmätare. I början av månaden skickar vi ut en påminnelse per post.

Du läser av de siffror som står angivna i den övre rutan på din vattenmätare. Sedan kan du enkelt registrera din vattenmätarställning via Självservicelänk till annan webbplats.

Det enda du behöver uppge är ditt personnummer och ditt kundnummer för att logga in.

Mätarnumret finns angivet på din vattenmätares lock.


Avvikande värde?

Visar det sig att ditt inlästa värde avviker från tidigare år måste du kommentera avvikelsen för att kunna registrera den via webben. Har ni blivit fler i hushållet? Har du installerat pool eller har du kanske en toalett som står och läcker? Det utgör en kvalitetskontroll för dig som VA-abonnent. 

Med avvikande värde menar vi om siffrorna skiljer sig +/- 40% från tidigare års avläsningar.

Hjälp åt någon som ej har dator?

Du kan bistå någon som ej har eller använder dator med rapporteringen. Du behöver då ha tillgång till personnummer, kundnummer och att du eller personen gör avläsningen på anläggningen.

Har du inte möjlighet att överhuvudtaget lämna in din rapport via dator kan du använda  svarstalongen som vi skickar till våra kunder med post och returnera den via vanlig post till oss. Papperstalongen sänds till alla som ej loggat in och registrerat mätaren e-tjänsten under den sista veckan i januari.

Håll koll på din vattenförbrukning

Via Självservicelänk till annan webbplats kan du välja att läsa av din vattenmätare oftare än en gång per år. Om du läser av din vattenmätare en gång i månaden eller en gång i kvartalet speglar fakturans belopp den mängd vatten du faktiskt förbrukar per månad. Väljer du att endast läsa av vattenmätaren en gång per år betalar du en beräknad årskostnad fördelad på året som sedan justeras vid nästa årliga avläsning. Via portalen kan du också se hur din förbrukning förändrats år från år och när det senaste vattenmätarbytet utfördes.

Återställ
Placering och installation av din vattenmätare
Återställ
Undersökningar och byte av vattenmätaren
Återställ
Vem har ansvar?