Strömsund vattenverk

Strömsunds vattenverk är vårt minsta vattenverk och försörjer dig som bor i Strömsund med dricksvatten. Totalt är det ca 20 personer som får sitt vatten från vattenverket.

Råvattnet tas från en bergborrad brunn och är ett grundvatten. Råvattnet innehåller järn och mangan och måste därför behandlas i vattenverket innan det pumpas ut till konsumenterna. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier.  

Vattenkvalitet

Vattnet i Strömsund provtas ca fyra gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemsikt sett ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på ca 2,1 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Strömsund.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar tillrinningsområdet så att råvattnet fortsätter att vara av så god kvalitet att vi kan använda det som dricksvatten. Därför har vi inrättat ett skyddsområde kring täkten. Skyddsområdet fasställdes 2004 av Kommunfullmäktige. Skyddsområdet består av primär och sekundär skyddszon och sträcker sig över E4:an norr om Strömsund. Mer om vattenskyddsområdet i Strömsund hittar du här.