Råneå vattenverk

Från Råneå vattenverk försörjer vi Råneå tätort med dricksvatten. Råvattnet till Råneå vattenverk tar vi från sjön Andträsket och är klassat som ett ytvatten.

Eftersom vattnet från Andträsket innehåller en del humusämnen som färgar vattnet och ibland lite bakterier måste vi rena det innan vi kan använda det till dricksvatten. Därför tillsätter vi fällningskemikalier i vattnet i vattenverket. Dessa bildar tillsammans med partiklarna i vattnet större flockar som sedan avskiljs genom sedimentering och filtrering genom ett material som heter Filtralite. För att skydda ledningsnätet mot korrosionsangrepp (rost) tillsätter vi kalk och kolsyra till vattnet. Innan vattnet lämnar vattenverket och pumpas ut till konsumenterna genomgår det en uv-behandling och en liten dos klor tillsätts. Detta ger ett säkert skydd mot bakterier, virus och parasiter. 

Vattenkvalitet

Utgående dricksvatten från Råneå vattenverk testas 36 gånger per år och jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemiskt sett ett medelhårt vatten och har en hårdhetsgrad på 5,3 dH (tyska hårdhetsgrader).

Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Råneå.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar Andträsket så att råvattnet fortsätter att vara av god kvalitet så att vi kan fortsätta att använda det som dricksvatten. Skyddsföreskrifter är antagna av Kommunfullmäktige 2017. Mer om vattenskyddsområden hittar du här.