Niemisel vattenverk

Niemisel vattenverk försörjer dig som bor i Niemisel med dricksvatten. Totalt är det ca 100 personer som får sitt vatten från vattenverket.

Råvattnet tas från en naturligt vattenförande grusås och är ett grundvatten. Råvattnet innehåller järn och mangan och måste därför behandlas i vattenverket innan det pumpas ut till konsumenterna. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier. För att skydda ledningsnätet tillsätts en liten mängd soda för att höja vattnets pH-värde. 

Vattenkvalitet

Vattnet i Niemisel provtas ca fyra gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemsikt sett ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på ca 3,8 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Niemisel.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar den naturliga grusåsen så att råvattnet fortsätter att vara av så god kvalitet att vi kan använda det som dricksvatten. Därför har vi inrättat ett skyddsområde kring åsen. Skyddsområdet fastställdes 2010 av Kommunfullmäktige. Skyddsområdet består av primär, sekundär och tertiär skyddszon och omfattar delar av Råneälven uppströms vattentäkten. Mer om vattenskyddsområdet i Niemisel hittar du här.