Jämtön vattenverk

Jämtöns vattenverk försörjer dig som bor i Jämtön med dricksvatten. Totalt är det ca 230 personer som får sitt vatten från vattenverket.

Råvattnet tas från en naturligt vattenförande grusås och är ett grundvatten. Råvattnet är av så god kvalitet att ingen behandling behövs i vattenverket. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier. För att skydda ledningsnätet tillsätts en liten mängd soda för att höja vattnets pH-värde. 

Vattenkvalitet

Vattnet i Jämtön provtas ca fyra gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemiskt sett ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på ca 2,3 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Jämtön.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar den naturliga grusåsen så att råvattnet fortsätter att vara av så god kvalitet att vi kan använda det som dricksvatten. Därför planerar vi att inrätta ett nytt skyddsområde kring åsen. Innan vi inrättar ett nytt vattenskyddsområde samråder vi med fastighetsägare, byaföreningar, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen och andra myndigheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt skydd för täkten. När vi kommit överens är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Mer om vattenskyddsområden hittar du här.