Högsön vattenverk

Högsöns vattenverk försörjer dig som bor i Högsön och Vitå med dricksvatten. Totalt är det ca 350 personer som får sitt vatten från vattenverket i Högsön.

Råvattnet tas från en naturligt vattenförande grusås och är ett grundvatten. Råvattnet innehåller järn och mangan och måste därför behandlas i vattenverket innan det pumpas ut till konsumenterna. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier. För att skydda ledningsnätet tillsätts en liten mängd soda för att höja vattnets pH-värde. 

Vattenkvalitet

Vattnet i Högsön provtas ca fyra gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemsikt sett ett medelhårt vatten med en hårdhetsgrad på ca 5,2 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Högsön.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar den naturliga grusåsen så att råvattnet fortsätter att vara av så god kvalitet att vi kan använda det som dricksvatten. Därför planerar vi att inrätta ett nytt skyddsområde kring åsen. Innan vi inrättar ett nytt vattenskyddsområde samråder vi med fastighetsägare, byaföreningar, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen och andra myndigheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt skydd för täkten. När vi kommit överens är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Mer om vattenskyddsområden hittar du här.