Gäddvik vattenverk

Från Gäddvik vattenverk försörjer vi dig som bor i centrala Luleå, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn med dricksvatten, totalt ca 64 500 personer.

Råvattnet till Gäddvik vattenverk tar vi från Lule älv. Vi pumpar upp det till 7 sandfilter inne i vattenverket. Där genomgår vattnet en första grovrening från större partiklar. Sedan fördelar vi ut vattnet i bassänger på den stora grus- och sandåsen vid Norra Gäddvik. Vattnet får långsamt sjunka ner genom det mäktiga sand- och gruslagret och bildar då ett konstgjort grundvatten. Grundvattnet kan vi sedan pumpa upp i våra grundvattenbrunnar och tillbaka in i vattenverket. I vattenverket tillsätter vi kalk och kolsyra för att skydda ledningsnätet mot korrosionsangrepp (rost) . Innan vattnet lämnar vattenverket och pumpas ut till konsumenterna tillsätter vi en liten dos klor för att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier.

Vattenkvalitet

Utgående dricksvatten från Gäddvik vattenverk testas 52 gånger per år och jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är ett mjukt vatten och har en hårdhetsgrad på 4 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Luleå.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar källan till vårt råvattnet så att det fortsätter att vara av god kvalitet så att vi kan använda det som dricksvatten. Här kan du läsa mer om vad som gäller inom skyddsområdet.