Ängesbyn vattenverk

Ängesbyns vattenverk försörjer dig som bor i Ängesbyn med dricksvatten. Totalt är det ca 210 personer som får sitt vatten från vattenverket.

Råvattnet tas från en bergborrad brunn och är ett grundvatten. Råvattnet innehåller järn, mangan, radon och flourid och måste därför behandlas i vattenverket innan det pumpas ut till konsumenterna. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier.  

Vattenkvalitet

Vattnet i Ängesbyn provtas ca fyra gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemiskt sett ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på ca 2,1 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Ängesbyn.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar tillrinningsområdet så att råvattnet fortsätter att vara av så god kvalitet att vi kan använda det som dricksvatten. Därför har vi inrättat ett skyddsområde kring täkten. Skyddsområdet fasställdes 2004 av Kommunfullmäktige. Skyddsområdet består av primär och sekundär skyddszon. Mer om vattenskyddsområdet i Ängesbyn hittar du här.