Vattenverk

I Luleå kommun har vi nio vattenverk som pumpar upp, renar och leverar dricksvatten till våra kunder. Vilket område som tillhör respektive vattenverk kan du läsa om nedan.

Gäddvik vattenverk

Försörjer dig som bor i centrala Luleå, Ale, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn med dricksvatten. Vattnet vi producerar här är ett konstgjort grundvatten vilket betyder att vi tar vatten från Luleälven som sedan får infiltreras naturligt i marken.

Råneå vattenverk​

Försörjer dig som bor i Råneå med dricksvatten. Råvattnet pumpar vi från sjön Andträsket fem kilometer från samhället.

Brändön vattenverk

Försörjer dig som bor i Brändön med dricksvatten. Råvattnet tas ur två bergborrade brunnar och är ett grundvatten.

Högsön vattenverk

Försörjer dig som bor i Vitå och delar av Högsön med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.

Jämtön vattenverk

Försörjer dig som bor i Jämtön med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.

Klöverträsk vattenverk

Försörjer dig som bor i Klöverträsk med dricksvatten. Råvattnet tas ur två bergborrade brunnar och är ett grundvatten.

Niemisel vattenverk

Försörjer dig som bor i Niemisel med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.

Strömsund vattenverk

Försörjer dig som bor i Strömsund med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.

Ängesbyn vattenverk

Försörjer dig som bor i Ängesbyn med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.