Vattenverk

Gäddvik vattenverk

Gäddviks vattenverk försörjer dig som bor i centrala Luleå, Ale, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn med dricksvatten, totalt ca 64 500 personer. Vattnet vi producerar här är ett konstgjort grundvatten. Mer information om Gäddviks vattenverk hittar du här.

Råneå vattenverk​

Råneås vattenverk försörjer dig som bor i Råneå med dricksvatten. Ca 2 000 personer är anslutna till vårt vattenverk i Råneå. Råvattnet pumpar vi från sjön Andträsket 5 km från samhället. Mer information om Råneås vattenverk hittar du här.

Brändön vattenverk

Brändöns vattenverk försörjer dig som bor i Brändön med dricksvatten. Ca 300 personer får sitt vatten från vårt vattenverk i Brändön. Råvattnet tas ur två bergborrade brunnar och är således ett grundvatten. Mer information om Brändöns vattenverk hittar du här.

Högsön vattenverk

Högsöns vattenverk försörjer dig som bor i Vitå och delar av Högsön med dricksvatten. Ca 350 personer får sitt vatten från vårt vattenverk i Högsön. Råvattnet tas ur en brunn i lösa jordlager och är således ett grundvatten. Mer information om Högsöns vattenverk hittar du här.

Jämtön vattenverk

Jämtöns vattenverk försörjer dig som bor i Jämtön med dricksvatten. Ca 230 personer får sitt vatten från vårt vattenverk i Jämtön. Råvattnet tas ur en brunn i lösa jordlager och är ett förstklassigt grundvatten. Mer information om Jämtöns vattenverk hittar du här.

Klöverträsk vattenverk

Klöverträsk vattenverk försörjer dig som bor i Klöverträsk med dricksvatten. Ca 200 personer får sitt vatten från vårt vattenverk i Klöverträsk. Råvattnet tas ur två bergborrade brunnar och är således ett grundvatten. Mer information om Klöverträsk vattenverk hittar du här.

Niemisel vattenverk

Niemisel vattenverk försörjer dig som bor i Niemisel med dricksvatten. Ca 100 personer får sitt vatten från vårt vattenverk i Niemisel. Råvattnet är ett förstklassigt grundvatten. Mer information om Niemisels vattenverk hittar du här.

Strömsund vattenverk

Strömsunds vattenverk försörjer dig som bor i Strömsund med dricksvatten. Strömsund är vårt minsta vattenverk och försörjer knappt 20 personer. Råvattnet är ett förstklassigt grundvatten. Mer information om Strömsunds vattenverk hittar du här.

Ängesbyn vattenverk

Ängesbyns vattenverk försörjer dig som bor i Ängesbyn med dricksvatten. Ca 210 personer får sitt vatten från det kommunala vattenverket i Ängesbyn Råvattnet är ett grundvatten. Mer information om Ängesbyns vattenverk hittar du här.