Vattenledningar

Vattenledningarna i marken transporterar dricksvatten från vattenverket till din kran.

Totalt har vi ca 60 mil vattenledningar i kommunen. Beroende på hur långt ut i nätet du befinner dig är vattenledningarna olika stora. Vattenledningarna kan delas in i tre olika kategorier; matarledningar, huvudledningar och servisledningar.

Matarledningar bildar stommen i ledningsnätet och leder ut dricksvattnet till de olika bostadsområdena.

Huvudledningar fördelar dricksvattnet inom bostadsområdena.

Servisledningen leder dricksvattnet från huvudledning i gata till din fastighet.

Du som fastighetsägare har ansvar för servisledningen mellan ansluten byggnad och förbindelsepunkten, som i normala fall är belägen 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns. Kontakta VA-inspektör på Luleå kommun om du ska byta ut din servisledning, då kan VA-avdelningen se över den kommunala delen av servisledningen samtidigt.

Vattentryck

Ledningsnätet är trycksatt vilket innebär att du kan duscha, tvätta och diska utan bekymmer. Trycket i vattenledningarna är en säkerhetsåtgärd för att inte föroreningar skall kunna tränga in i ledningarna. Vattentrycket får dock inte vara för högt då det kan orsaka skador på varmvattenberedare, disk- och tvättmaskiner. Vi ansvarar för att rätt vattentryck upprätthålls i förbindelsepunkten i gatan.  

Trycket bör inte överstiga 70 meter vattenpelare (ca 7 kg/cm²). Det lägsta trycket i förbindelsepunkten bör i normalfallet inte understiga 15 meter vattenpelare (ca 1,5 kg/cm²) över högsta tappstället i din fastighet.

Vattenavstängning

Ibland behöver vi utföra planerade reparationer och underhåll på ledningsnätet. Detta kan innebära att vi stänger av vattnet till din fastighet. Innan vi stänger av vattnet informerar vi normalt sett via sms, hemsida och på kommunens sociala mediekanaler. Berör avstängningen ett större område kan information komma via radio. Gäller avstängningen enbart några enstaka fastigheter brukar vi i första hand knacka dörr och informera personligen. Vi försöker alltid hålla information angående vattenavstängningar uppdaterad på webben.​

Vattenläckor

Vid kyligare väderlek med tjäle och vid snabba temperaturförändringar rör sig marken. Detta påverkar dricksvattenledningarna så vattenläckor kan uppstå. Får vi en vattenläcka måste vi oftast stänga av vattnet för att snabbt kunna felsöka och reparera. Om reparationsarbetet drar ut på tiden brukar vi se till att våra kunder som drabbats av läckan får vatten via tankbil.

Information om akuta avstängningar sker via vår hemsida, kommunens sociala mediekanaler samt sms.

Om du inte mottagit sms vid avstängning kan det bero på att ditt mobilnummer inte är registrerat. Klicka på följande länk för att läsa hur registrering sker. https://www.lulea.se/kommun--politik/sjalvservice/sms-tjanster/servicemeddelanden---ums.htmllänk till annan webbplats