Vattenledningar

Vattenledningarna i marken transporterar dricksvatten från vattenverket till din kran.

Totalt har vi ca 60 mil vattenledningar i kommunen. Beroende på hur långt ut i nätet du befinner dig är vattenledningarna olika stora. Vattenledningarna kan delas in i tre olika kategorier; matarledningar, huvudledningar och servisledningar.

Matarledningar bildar stommen i ledningsnätet och leder ut dricksvattnet till de olika bostadsområdena.

Huvudledningar fördelar dricksvattnet inom bostadsområdena.

Servisledningen leder dricksvattnet från huvudledningen ute i gatan till din fastighet.

Du som fastighetsägare har ansvar för servisledningen från förbindelsepunkten, som i normala fall är belägen 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns. Om du ska byta ut din dricksvattenservis ska du kontakta va-inspektören. Då ser vi över vår del av servisledningen samtidigt.

Vattentryck

Ledningsnätet är trycksatt vilket innebär att du kan duscha, tvätta och diska utan bekymmer. Trycket i vattenledningarna är en säkerhetsåtgärd för att inte föroreningar skall kunna tränga in i ledningarna. Vattentrycket får dock inte vara för högt då det kan orsaka skador på varmvattenberedare, disk- och tvättmaskiner. Vi ansvarar för att rätt vattentryck upprätthålls i förbindelsepunkten i gatan.  

Vattenavstängning

Ibland behöver vi utföra planerade reparationer och underhåll på ledningsnätet. Detta kan innebära att vi stänger vattnet till din fastighet. Innan vi stänger vattnet skall du ha fått information i din brevlåda eller i trapphuset. Berör avstängningen ett större område annonserar vi i dagstidningen. Vi försöker alltid att hålla information angående vattenavstängningar uppdaterad på webben.​

Vattenläckor

Vid kyligare väderlek med tjäle och vid snabba temperaturförändringar rör sig marken. Detta påverkar dricksvattenledningarna så vattenläckor kan uppstå. Får vi en vattenläcka måste vi oftast stänga av vattnet för att snabbt kunna felsöka och reparera. Om reparationsarbetet drar ut på tiden brukar vi se till att våra kunder som drabbats av läckan får vatten via tankbil.

Information om akuta avstängningar sker via vår hemsida samt kommunens sociala mediekanaler.

Kontakt

VA-inspektör
0920-45 31 67
Telefontid mån, ons, tors 07.00-11.00

Kundtjänst SBF 0920-45 44 44, kundtjanst.sbf@lulea.se