Kan jag lita på det kommunala vattnet?

Det vi i dagligt tal kallar humus är blandning av växt- och djurrester samt levande och döda mikroorganismer.

Det vi i dagligt tal kallar humus är blandning av växt- och djurrester samt levande och döda mikroorganismer.

Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen? Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade livsmedlet av alla.

Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen.

I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. De som blir sjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall. Om vattenverkets personal upptäcker för höga bakteriehalter meddelas konsumenterna omedelbart om vad som hänt och vad de bör göra exempelvis via lokalradion.

Måste dricksvatten kloreras?

Ibland måste dricksvatten kloreras. Klor används som desinfektionsmedel för att rena vattnet från eventuella smittämnen. Klorering av dricksvatten kan ge upphov till bildning av biprodukter och i vissa fall kan vattnet få en svag klorsmak eller lukt.

Istället för desinfektion med klor kan man använda ultraviolett ljus eller ozon men inget av dessa medel har någon kvarstående effekt ute i ledningsnätet.
När det finns risk att bakterier kan växa och föröka sig i nätet måste det utgående vattnet från vattenverket desinfekteras med klor eller kloramin.

I regel kloreras allt ytvatten men bara hälften av grundvattnet. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Det finns inga belägg för att klor i så låga doser skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. Genom förändrad behandling försöker flera vattenverk ändå att minska klortillsatsen.

Klor - latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön' är ett ickemetalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. Det ingår som beståndsdel i olika salter, inklusive natriumklorid (koksalt).

Överkänslighet mot klor

En del människor är överkänsliga mot klor i vatten. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i sitt kranvatten. Om man tillsätter askorbinsyra i vattnet så avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Doseringsmängd askorbinsyra:

  • i ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra
  • i en liter vatten läggs så många kristaller att det motsvarar ungefär en kubikmillimeter (lite askorbinsyra på toppen av en knivsudd)
  • i ett badkar med vatten hälls ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra.


Luktar eller smakar ditt vatten klor ?

Upplever du att vattnet luktar och smakar klor. Smaken och lukten i vattnet beror på att salthalterna är något förhöjda ut från vattenverket i Gäddvik. Detta är orsakat av låga grundvattennivåer i vattentäkten.

Läs mer om hur man gör bedömning av saltvattenrisk på SGU - Sveriges Geologiska undersöknings webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om olika typer av problem med vatten på Geotecs hemsida:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Geotec är den största sammanslutningen inom Norden av fristående borrentreprenörer.

Så här renas ditt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa om dricksvattnets väg från sjöar till friskt dricksvatten i kranen.

Råvatten är källan till vårt dricksvatten. Råvatten kan komma från ytvatten som hämtas ur sjöar och vattendrag, eller som grundvatten som tas ur marken genom djupt grävda eller borrade brunnar. Ditt dricksvatten kan även komma från konstgjort grundvatten. Vattnet i sig är inte konstgjort, utan vattnet framställs genom att man låter ytvatten passera genom ett markgruslager, till exempel en rullstensås.

Så här går det till när vattnet renas

För vatten som hämtas från ytvatten måste vattnet renas i fler steg än om det tas från grundvatten. Först filtreras vattnet grovt och får genomgå en pH-justering. I grovfiltreringen rensas allt större skräp bort, till exempel grenar och växter. Sedan förs vattnet vidare till en flockningskammare. I flockningskammaren tillsätter man kemikalier som gör att partiklar samlas ihop och sjunker till botten.

Efter det skickas vattnet till en sedimenteringsbassäng där ännu mer partiklar rensas bort. Därefter går vattnet genom ett snabbfilter och sen genom ett långsamfilter. Både snabbfiltret och långsamfiltret består av en sandbädd. Skillnaden är, som hörs på namnen, att vattnet passerar snabbt genom snabbfiltret och långsamt genom långsamfiltret.

Till sist ska vattnet desinfekteras. Det kan ske genom att det tillsätts klor, ozon eller att vattnet blir belyses med UV-ljus. När vattnet är tillräckligt rent skickas det vidare till ditt vattentorn. Vattnet lagras i vattentorn för att trycket i din kran ska vara jämnt. Sedan går vattnet vidare till ditt hem och ur kranen får du ett friskt och gott dricksvatten. 

 

Återställ
Vad är humus?