Vattenverket i Gäddvik

Vattenverket i Gäddvik

Vatten

I Luleå kommun använder vi både grundvatten och ytvatten som behandlas i något av våra vattenverk för att skapa ett gott och hälsosamt dricksvatten.

Luleå kommun är medlem i "Svensk Vatten", branschorganisation för vattentjänstföretagen i Sverige och med budskapet ”Friskt vatten, rena sjöar och hav. Svenskt vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Vill du veta mer om Svenskt Vatten och vad de gör klicka på länken i den högra panelen.

Vattnet i Luleå

Beroende på var du bor kan vattenkvaliteten variera. Här nedan kan du läsa mer om våra vattentäkter och vattenverk samt vilken kvalitet just ditt dricksvatten har.

Vattenverk

I våra vattenverk ser reningsprocessen olika ut beroende på vilken typ av råvatten vi använder. Storleken på vattenverken varierar där Gäddviks vattenverk är störst och producerar vatten för drygt 64 500 personer medan Strömsund är vårt minsta vattenverk och producerar vatten för endast 20 personer. Här kan du läsa mer om vattenrening vid våra vattenverk.

Vattenledningar

Allt dricksvatten som vi producerar i våra vattenverk pumpas ut i vattenledningsnätet för att sedan nå din kran. Vattnet i ledningarna är trycksatt för att du skall kunna duscha, tvätta och diska. När du vrider på kranen förväntar du dig att vattnet ska finnas där, 24 timmar om dygnet, året runt. Det är därför viktigt för oss att hålla ledningsnätet i gott skick.
Här kan du läsa mer om hur vattenledningsnätet fungerar.

Vattenkvalitet

För att kontrollera att vi håller en hög kvalitet på det vatten vi levererar till dig som kund tar vi regelbundet prover både vid vattenverken och ute på ledningsnätet. Proverna analyseras och vattnets innehåll av bland annat bakterier, organiskt material, metaller, hårdhet och surhetsgrad (pH) bedöms. Mer om vattenkvaliteten i Luleå hittar du här.

Vattenskyddsområden

För att skydda våra vattentäkter från föroreningar inrättar vi skyddsområden kring vattentäkterna. Skyddsområdet omfattar det geografiska område varifrån grundvatten eller ytvatten rinner till vattentäkten. Inom det avgränsade skyddsområdet finns särskilda skyddsföreskrifter som reglerar vad du som boende eller verksamhetsutövare får göra inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter skall ha ett fullgott skydd. Här kan du läsa mer om våra vattenskyddsområden.