Vatten

I Luleå kommun använder vi både grundvatten och ytvatten som behandlas i något av våra nio vattenverk för att skapa ett gott och hälsosamt dricksvatten. Beroende på var du bor kan vattenkvaliteten variera.

Luleå kommun är medlem i Svensk Vatten som är branschorganisation för vattentjänstföretagen i Sverige. Svenskt vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället och deras budskap är ”Friskt vatten, rena sjöar och hav".

Vill du veta mer om Svenskt Vatten och vad de gör klicka då härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområden

För att skydda våra vattentäkter från föroreningar inrättar vi skyddsområden kring vattentäkterna. Skyddsområdet omfattar det geografiska område varifrån grundvatten eller ytvatten rinner till vattentäkten. Inom det avgränsade skyddsområdet finns särskilda skyddsföreskrifter som reglerar vad du som boende eller verksamhetsutövare får göra inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter skall ha ett fullgott skydd. Här kan du läsa mer om våra vattenskyddsområden.

Vattenverk

I våra nio vattenverk ser reningsprocessen olika ut beroende på vilken typ av råvatten vi använder. Här kan du läsa mer om våra vattenverk.

Vattenledningar

Allt dricksvatten som produceras i vattenverken pumpas ut i vattenledningsnätet för att sedan nå din kran. Våra vattenledningar ligger nedgrävda under vägar, cykelvägar och natur- och parkmark runt om i staden. Vattnet i ledningarna är trycksatt för att du ska kunna duscha, tvätta och diska. När man vrider på kranen förväntas att vattnet ska finnas där, 24 timmar om dygnet, året runt. Det är därför viktigt för oss att hålla ledningsnätet i gott skick.
Här kan du läsa mer om hur vattenledningsnätet fungerar.

Vattenkvalitet

För att kontrollera att vi håller en hög kvalitet på det dricksvatten vi levererar till dig som kund tar vi regelbundet prover både vid vattenverken och ute på ledningsnätet. Proverna analyseras och vattnets innehåll av bland annat bakterier, organiskt material, metaller, hårdhet och surhetsgrad (pH) bedöms. Mer om vattenkvaliteten i Luleå hittar du här.

Vattenmätare

Vattenmätaren är Luleå kommuns egendom. Mätarkonsoll med avstängningsventiler och kopplingar före samt efter vattenmätaren tillhör dig som fastighetsägare.