Sprinklertaxa

Vi tar ut en särskild årlig avgift om du som fastighetsägare vill ansluta ditt sprinklersystem till vårt dricksvattennät.

Avgiftens storlek beror på systemets utformning. Det finns två varianter av sprinkleranslutningar till vårt dricksvattennät, direktsprinkling och anslutning via lågreservoar (tank).

Direktsprinkling

Direktsprinkling innebär att ditt sprinklersystem är direktanslutet mot vårt dricksvattennät. Idag tillåter vi inte installation av direktsprinkling då vi har kapacitetsbrist i vårt dricksvattennät och det vid direktsprinkling krävs tillgång till stora flöden under en bergränsad tid. Avgiften för direktsprinkling är 10 000 kr per år.

Sprinkling via tank

Sprinkling via tank innebär att du som fastighetsägare installerar en tank i fastigheten som rymmer den mängd vatten som behövs vid sprinkling i din fastighet. Storleken på tanken beräknas utifrån den mängd vatten som krävs för att släcka brand så att fastigheten kan utrymmas på ett säkert sätt. Avgiften för sprinkling via tank är 3 000 kr per år.