Övriga avgifter

För viss övrig service såsom nedtagning och uppsättning av vattenmätare samt byggvatten tar vi ut särskild avgift.


Avgifter för vattenmätare och vattenavstängning

Dessa avgifter debiteras dig som fastighetsägare när de utförs av oss på din begäran. Alla priser nedan är angivna inklusive moms.​

Avgifter för vattenmätare och vattenavstängning

Nedtagning av vattenmätare QN 2,5

541 kr

Nedtagning av vattenmätare QN 6,0-10,0

2 164 kr

Uppsättning av vattenmätare QN 2,5

541 kr

Uppsättning av vattenmätare QN 6,0-10,0

2164 kr

Avstängning av vatten vid utebliven betalning

541 kr

Påsläpp av vattentillförsel

541 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

676 kr

Undersökning av vattenmätare

676 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

0 kr

Förgäves besök

676 kr

Sönderfrysning av vattenmätare

541 kr

Extra avläsning av vattenmätare i mätarbrunn

541 kr

 

När du som fastighetsägare begär att ovanstående arbeten förläggs utanför vår ordinare arbetstid (vardagar kl. 07.00-16.00) debiteras du ett tillägg på 50 % på ovan angivna belopp.

Avgifter för byggvatten

Om du behöver tillgång till vatten under tiden du bygger på din fastighet finns det två sätt att reglera detta. Gäller det mindre byggnationer såsom enbostadshus debiterar vi dig en fast avgift som motsvarar förbrukningen av 30 m³ vatten.

Gäller det byggvatten för ett större byggprojekt exempelvis flerbostadshus eller industri installerar vi en tillfällig vattenmätare. Beställningen av mätare regleras i bygglovet. Du betalar då fast och rörlig avgift enligt gällande VA-taxa för vatten.