Svenskt Vatten

Det här är Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Vårt budskap är ”friskt vatten, rena sjöar och hav”. Vi jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Vi bildades 1962 med syftet att hjälpa våra medlemmar med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor om vattentjänster. De uppgifterna jobbar vi fortfarande med. Och mycket mer därtill. Våra medlemmar är landets alla kommunala vattentjänstföretag och vårt uppdrag är att ta tillvara deras intressen, bidra till deras utveckling och ge dem service i frågor som berör vattentjänster.

Våra huvuduppgifter

Vi har många huvuduppgifter inom området för vattentjänster. Samlar in och bearbetar information, startar upp och genomför utredningar, stödjer forsknings- och utvecklingsarbeten samt arbetar fram råd och anvisningar. Alla resultat presenterar vi i publikationer samt vid kurser och seminarier. Några konkreta exempel är att vi:

  • sprider kunskap och nyheter till våra medlemmar genom medlemsdagar, seminarier, nyhetsbrev, vår webbplats och vår egen tidning Svenskt Vattenlänk till annan webbplats.
  • kommunicerar med politiker, myndigheter och andra organisationer så att de tar hänsyn till vattentjänstföretagens roll när de tar beslut som påverkar branschen.
  • driver kommunernas eget forskningsprogram Svenskt Vatten Utveckling, SVUlänk till annan webbplats, och presenterar alla resultat i rapporter och vid seminarier.
  • bevakar gymnasie- och högskoleutbildningar inom vattentjänster, tar fram kurslitteratur samt utarbetar och håller i vidareutbildningar för personal på vattentjänstföretag.

Vårt mål

Vårt mål är att alla våra medlemmar ska vara väl informerade gällande alla områden som rör vattentjänster. Vi vill även få omvärlden att förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena hav och rena sjöar.