Nyheter

Här hittar du information och nyheter gällande kommunalt vatten och avlopp i Luleå.

Återställ
Vatten till Råneå ger tillväxt
Återställ
Radio om snus och skräp i toastolen
Återställ
VA-drift kan bli bolag
Återställ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Återställ
Förslag på höjning av VA Taxa 2019
Återställ
VA-plan 2030
Återställ
Luleåungdomar på visionsdagen
Återställ
Byggbonus gynnar Luleås tillväxt
Återställ
Hållbarhetsindex
Återställ
Avveckling av Luleås äldsta ledningar
Återställ
Rapporter om otjänligt badvatten
Återställ
Kranvattentävling 2015
Återställ
Petra - ny VA chef