Nyheter i axplock

Här hittar du ett axplock av information och nyheter gällande Vatten- och avlopp i Luleå.

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss via kundservice 0920-45 30 00

Okey att bada längs älven igen

2018-06-18

- Nu har vattenproverna längs Luleåälven och sträckan Gammelstad - Gäddviksbron analyserats. Svaren visar på god badvattenkvalitet vilket innebär att det är okey att bada där igen, säger Petra Viklund, VA chef på Luleå kommun.

Läs mer om händelsen här.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 14 juni behandlades bland annat information kring beredskapen kring Råneås vattenförsörjning och ny VA-plan 2030.


Råneås vattenförsörjning sommaren 2018

Under året har en del åtgärder gjorts för att hålla god beredskap om algblomning åter uppstår i Andträsket den här sommaren. Den ordinarie filtermassan är utbytt till kolfilter som är en bra barriär mot algtoxiner. Kolfiltret byts årligen för att hålla det aktivt och få en så bra filtrering som möjligt. Utöver det har kontrollprogrammet utökats med tätare provtagningstillfällen och det har säkerställts att det finns laboratorium som kan analysera även algtoxiner med kort varsel.

Kommunen har även efter förra årets problem utsett en kommunikatör i beredskap för att säkerställa snabb kommunikation till allmänheten. För att ytterligare säkerställa kommunikationen har vattentankarna försetts med text på flera språk.

Ny VA-plan 2030

Ett förslag på ny VA-plan är framtagen och planen kommer att tas upp för beslut hösten 2018. Innan dess ska berörda parter granska den och komma med synpunkter. VA-planen uppdateras vart fjärde år och följer kommunens översiktsplan.

Syftet med VA-planen är att skapa en hållbar tillväxt och att kommuninvånarna ska känna trygghet i kommunens sätt att lösa vatten och avlopp. Det är viktigt att säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten samt att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande.

VA-planen består av fyra delplaner:

  • Plan för den allmänna VA-anläggningen
  • Plan för VA-utbyggnad
  • Plan för ”i väntan på” VA-utbyggnad
  • Plan för enskilt VA (enskilda områden)
Återställ
Medarbetarna i fokus
Återställ
Ny VA taxa från januari 2018
Återställ
Rapportera algblomning
Återställ
Byggbonus gynnar Luleås tillväxt
Återställ
Hållbarhetsindex
Återställ
PFAA i Luleå
Återställ
Avveckling av Luleås äldsta ledningar
Återställ
Vattenstämman 2017 i Karlstad
Återställ
Petra - ny VA chef