Snus och fimpar är inte okey

Varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i svenska toaletter. Det är vår vanligaste "fulspolning" och innebär 1,4 miljarder snusprillor per år, eller 1100 ton snus. Det är lätt att förstå att det sättet att använda våra toaletter innebär en påfrestning på våra reningsverk och på vår natur.

Snus - stor bov i våra toaletter

Snus innehåller (precis som all annan tobak) den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Så om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i vår natur.

Vår förhoppning är att människor ska förändra sitt tankesätt kring vad man kan slänga i toaletten och inte. Om man inser att det är dåligt att slänga snus i toaletten så kanske man också tänker till lite extra hur man använder toaletten och sitt avlopp innan man tömmer färg, mediciner, spolar ned tamponger, tops, våtservetter, strumpbyxor eller andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Snus och allt annat skräp som spolas ner orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten i våra sjöar eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk, dessutom kostar det samhället miljontals kronor i extra reningsarbete.

Snusstatistik Luleå

 1. I Luleå snusar 7750 personer. Siffrorna baseras på hur många som är över 16 år i kommunen (riksgenomsnittet, 81 % av befolkningen är över 16 år),

 2. Multiplicera antalet snusare i kommunen med 4 så får du hur många snus som spolas ned i kommunen varje dag 7750*4=31 000 st

 3. Multiplicera sedan antal snus som spolas ner varje dag med 365 så får du antalet snus som spolas ned i din kommun per år. 31 000 *365=11 300 000 st

 4. Vill du räkna ut vikten kan du multiplicera antal snus som spolas ner varje år med 0,8 g och sedan dividera med 1000 så får du antal kg snus som spolas ned i lokal ort/kommuns toaletter varje år vilket innebär en stor påfrestning för våra lokala reningsverk och vår natur. Svar: 9 ton

By de:Benutzer:Tigerente, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=341707

Statistik - En miljon svenskar snusar

 • 53 procent av svenska snusare vet inte om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten.
 • 14 procent slänger oftast snusen i toaletten efter användning
 • 14 procent anger också att de helst slänger använt snus i toaletten.
 • 21 procent av de som inte slänger snus i papperskorgen menar att det är ok eftersom snus förmultnar och därför går det bra att slänga varsomhelst.
 • Det är fler män (18%) än kvinnor (4%) som helst slänger snus i toalett.
  68 procent av svenska snusare slänger främst snus i toaletten när de är hemma.
 • 30 procent av svenska snusare har ingen papperskorg på hemtoaletten (ett av de viktigaste skälen till att prillan inte hamnar rätt kan man lätt föreställa sig)
 • 19 procent (nästan en femtedel) av svenska snusare har någon gång bråkat med sin partner på grund av var de har slängs sitt snus.