Matfett

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

Våra reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad. Fett svalnar och stelnar när det når avloppet. Det fastnar på rörens insida och kan orsaka stopp och översvämningar.


Gör så här

Stekfett: Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som brännbart. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Flytande matfett: Häll använd avsvalnad matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i brännbart. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör. Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

 

Hämta din egen fettratt

Använd gärna en tratt för matfett. Den har lock och går att skruva fast på en PET-flaska eller liknande. När du har friterat eller stekt färdigt, låt fettet svalna, häll det sedan i flaskan och stäng locket. När flaskan är full slänger du den i brännbart.

Du kan hämta din egen fettratt på, Stadshuset, Rådstugatan 11 i Luleå, eller på Stadsbyggnadsförvaltningen, Midgårdsvägen 19. Det finns ett begränsat antal fettrattar.

 

Stora mängder fettavfall

Många verksamheter måste även ha fettavskiljare som avskiljer fett från exempelvis diskvattnet innan det släpps ut i avloppet, klicka här för att läsa mer kring vad som gäller för fettavskiljare.