Avfallskvarn

I Luleå kommun godkänner vi inte att avfallskvarnar ansluts till avloppsnätet.

En köksavfallskvarn används för att finfördela den malbara delen av det organiska avfallet från hushåll, restauranger och liknande. En avfallskvarn monteras ofta under diskbänken och om kvarnen kopplas till kommunens ledningsnät transporteras avfallet till det avloppsreningsverk som ledningsnätet är anslutet till.

I Luleå kommun ska det organiska avfallet från hushållen tas omhand genom kompostering, enligt beslut hos kommunfullmäktige. Vi tillåter därför inte anslutning av avfallskvarnar annat än i undantagsfall då särskilda skäl finns. Avfallskvarnar får endast installeras om VA-avdelningen efter ansökan godkänner det.