Lagar och regler

Här hittar du de lagar och regler som styr hur vatten- och avloppsverksamheten fungerar i Luleå kommun.

De finns flera lagar och regler du som fastighetsägare och vi som huvudman för va-anläggningen, måste förhålla oss till finns. Reglerna gäller inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Verksamhetsområde för vatten och avlopp

Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket kommunen tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster. Området fastställs av kommunfullmäktige. Uppgifter om verksamhetsområdets utbredning finns hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen. Ta kontakt med vår kundtjänst så får du veta mer.

ABVA

ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanlägginen) är det regelverk som gäller specifikt för Luleå kommun och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland annat avgifter och anslutningar till det allmänna va-nätet samt Luleå kommuns och dina skyldigheter som kund vad gäller leveranser, va-installationer och underhåll. Här kan du ladda ner ABVA för Luleå kommun. Till ABVA finns också en informationsskrift som beskriver mer i detalj hur den allmänna VA-anläggningen fungerar samt ansvarsfördelningen mellan dig som fastgihetsägare och oss som VA-huvudman. Informationsskriften hittar du här och den bör du läsa tillsammans med ABVA.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)länk till annan webbplats, även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.