Information och regler

Till höger finner du lagar, ordlistor och nyheter som berör VA-verksamheten i Luleå kommun.


Frågor och svar om vatten och avlopp

Hur mycket vatten går det åt när jag duschar? Vem ska jag vända mig till om jag vill ta prov på min egen brunn? Vad är kretslopp? Läs de vanligaste frågorna och svaren om vatten.

Vattnet i hemmet

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?
För att ta reda på vilken hårdhet ditt vatten har ska du vända dig till din kommun. Många kommuner har information om vattnets hårdhet på sina hemsidor. Klicka här för generell information om vattnets hårdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket vatten går det åt per person och dygn?
Varje dygn använder en person 160 liter vatten.

Miljö och hälsa

Vad menas med kretslopp?
Kretslopp betyder cirkulerande rörelse. När vi på Svenskt Vatten pratar om kretslopp menar vi vattnets kretslopp och näringsämnenas kretslopp. Avloppsvatten renas och det renade vattnet återförs till sjöar och vattendrag. Näringsämnena som utvinns ur avloppsvattnet återförs till sina rätta miljö, bland annat som växtnäring på åkermarker. Detta kommer sedan tillbaka till oss som mat och vatten för att sedan åter gå till avloppsreningsverken. Du kan se en bild av kretsloppen på Fakta om vatten och avlopplänk till annan webbplats.

Vad är miljögifter?
Miljögifterlänk till annan webbplats är de gifter som klassas som farliga för hälsan och miljön. Miljögifter finns i flera varor och kemikalier som vi människor köper hem varje dag. Du kan stoppa miljögifter genom att jobba med uppströmsarbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fel på vattnet

Vem ska jag vända mig till om jag vill ta vattenprover på min egen brunn?
När det gäller frågor om privata brunnar ska du vända dig till Socialstyrelsen. Du kan även läsa mer om privata brunnar under sidan Eget vatten och avlopp.

Jag har kommunalt vatten och det har konstig färg och konsistens. Vem ska jag vända mig till?
Om du misstänker att det är något fel på ditt kommunala vatten ska du omgående kontakta kundcenter.