Felanmälan Vatten och Avlopp

Akut vattenläcka? Källaröversvämning?

Vill du anmäla en akut vattenläcka eller svämmar avloppet över i källaren?

  • Ring oss dygnet runt för akut felanmälan 0920-45 30 00
  • Utanför ordinarie arbetstid kopplas du till SOS alarm som kontaktar den personal som är i beredskap.
  • Har du drabbats av översvämning i din källare på grund av avloppsdämning kom även ihåg att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Tänk på att det är din skyldighet att så fort som möjligt vidta åtgärd för att begränsa skadan.

 

Dålig vattenkvalitet eller stopp i avloppet?

Har du grumligt och missfärgat vatten, tycker du att vattnet smakar och luktar, eller har du stopp i ditt avlopp?

Gör din anmälan via: