Sluten tank

Grön trafiksignal visar att allt är bra

Min slutna tank är OK:

  • Tanken är hel, kopplingsanordningen och larmet fungerar.
  • Tanken slamsugs en till två gånger per år.

Gul trafiksignal visar att förbättringar behövs

Min slutna tank behöver förbättras:

  • Larmet på tanken fungerar inte.
  • Tanken är utrustad med bräddningsfunktion, vilket gör att avloppsvatten rinner ut ibland.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Röd trafiksignal visar att den slutna tanken inte alls fungerar som den ska och att åtgärder krävs.

Min slutna tank fungerar inte som den ska och behöver åtgärdas genom att skaffa en ny:

  • Det är hål på den slutna tanken och innehållet läcker ut.
  • Jag behöver sällan slamsuga tanken i förhållande till hur mycket vatten som leds dit. Alternativt läcker det in vatten utifrån så jag får slamsuga tanken ofta.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.