Slamavskiljaren

Slamavskiljarna kan se olika ut. De vanligaste är i betong eller plast. Den klassiska tre-kammarbrunnen i betong är fortfarande vanligast. Slamavskiljaren skiljer fast substans från flytande.

Om du har en sluten tank för wc-avlopp så brukar slamavskiljaren för bad-, disk- och tvättavlopp vara av två-kammarmodell. Det finns inte alls lika mycket fast substans i sådant avloppsvatten som i avloppsvatten som innehåller wc-avlopp. Det innebär att tvåkammaravskiljaren kan vara mindre.

Kontrollera din slamavskiljare

 

Trafiksignal som visar grönt. Allt är bra!

Min slamavskiljare är OK om:

 • Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2000 liter om den tar hand om vatten från ett hushåll (fem personer).
 • Den har minst två kamrar och rymmer minst 1100 liter om den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt.
 • Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, t ex ett typgodkännande.
 • Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna.
 • T-rör eller skärm finns kring utloppet.
 • Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren.
 • Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant.
 • Den tar bara emot avloppsvatten, t ex inget takvatten eller dränvatten.
T-rör och hela mellanväggar. Ser bra ut. OK!

T-rör och hela mellanväggar. Ser bra ut. OK!

Trafiksignalen lyser gult. Det betyder att avloppet behöver förbättras.

Min slamavskiljare behöver förbättras för:

 • Den saknar t-rör eller skärm kring utloppsröret.
 • T-röret är trasigt.
 • Rötter växer in mellan ringarna eller vatten tränger in mellan ringarna.
 • Mellanväggarna är dåliga eller sönder. (Kan dock medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om de inte går att återställa.)
 • Vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen.
 • Vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Mellanväggarna är dåliga. Behöver förbättras.

Mellanväggarna är dåliga. Behöver förbättras.

Rötter växer in mellan ringarna. Slamavskiljaren behöver förbättras.

Rötter växer in mellan ringarna. Slamavskiljaren behöver förbättras.

Trafiksignalen lyser rött. Det betyder att slamavskiljaren måste bytas!

Min slamavskiljare fungerar inte som den ska och behöver åtgärdas genom att skaffa en ny om:

 • Den tar hand om vatten från en vattentoalett och har bara en eller två kamrar och rymmer mindre än 2000 liter.
 • Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare och rymmer mindre än 1100 liter.
 • Den saknar dokumentation, t ex ett typgodkännande, som visar att den är godkänd för sitt ändamål om ovanstående krav inte är uppfyllda.
 • Den har andra brister, som t ex inläckage och trasiga mellanväggar som inte går att laga.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

T-rör saknas vilket innebär att infiltration/markbädd kan förstöras genom att slam kan rinna ut där och täppa till

T-rör saknas vilket innebär att infiltration/markbädd kan förstöras genom att slam kan rinna ut där och täppa till