Pumpbrunnen

De flesta avloppsanläggningar har ingen pumpbrunn. Pumpbrunnen behövs när vattnet inte kan rinna ut i infiltrationsbädden eller markbädden av egen kraft, t ex om infiltrationsbädden ligger högre upp i terrängen än slamavskiljaren.

Från pumpbrunnen kan pumpning av avloppsvatten ske direkt ut i spridnings-ledningarna, eller via en fördelningsbrunn.

Trafiksignalen lyser grönt som visar att allt är OK.

Min pumpbrunn är OK för att:

  • Den har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.
  • Pumpbrunnens volym och pumpens kapacitet är tillräcklig - det finns en reservvolym om pumpen stannar.
  • Den är i övrigt hel och tät.
  • Eluttaget är skyddat mot fukt.
Foto på pumpbrunn

Foto på pumpbrunn