Infiltrationen eller markbädden

Min infiltration eller markbädd är OK:

 • Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm ovanför marken. (Vid pumpning finns inte alltid luftningsrör.)
 • Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om min anläggning är en markbädd.
 • Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören.
 • Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen.
 • Det luktar inte skarpt av avlopp.
 • Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter markbädden.
 • Grundvattenytan ligger drygt 1 meter under spridningsledningarna.
Luftningsrör med kåpa. Ok!

Luftningsrör med kåpa. Ok!

Använd en ficklampa. Inget vatten eller slam syns i botten på luftningsröret. Bra!

Använd en ficklampa. Inget vatten eller slam syns i botten på luftningsröret. Bra!

Min infiltration eller markbädd behöver förbättras:

 • Det står vatten och/eller slam i luftningsrören.
 • Det växer träd och buskar med djupgående rötter bredvid eller ovanpå bädden.
 • Det är fuktigt runt omkring anläggningen.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Stora träd växer nära. Rötterna kan växa in i infiltrationsanläggningen. Dags att ta ner träden.

Stora träd växer nära. Rötterna kan växa in i infiltrationsanläggningen. Dags att ta ner träden.

Min infiltration eller markbädd behöver åtgärdas:

 • Bädden har tätnat eller ligger i grundvattnet. (Syns genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören, samt att marken ovanpå bädden är ”svampig”.)
 • Bädden är täckt av stora träd vars rötter har trängt in i bädden och spridningsledningarna.
 • Spridningsledningarna i bädden består av tegelrör, betongrör eller dränslang.
 • Det läcker från bädden. Läckande avloppsvatten har en gråvit eller svart färg och luktar illa.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Markbädden fungerar inte längre och avloppsvatten rinner ut på marken. Behöver åtgärdas!

Markbädden fungerar inte längre och avloppsvatten rinner ut på marken. Behöver åtgärdas!