Bedöm ditt eget avlopp

Tre trafiksignaler. Grönt för OK, gult för behöver förbättras och rött för behöver åtgärdas.

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Den här guiden hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de är OK eller om de behöver förbättras eller åtgärdas.

Klicka på respektive del i avloppsanläggningen och gör din bedömning. Var ärlig mot dig själv.

Om det visar sig att ditt avlopp är i behov av förbättring eller åtgärdande så kontakta oss.

Slamavskiljare

Bild på en avloppsanläggning. Slamavskiljaren är inringad på bilden.

Pumpbrunn

BIld på avloppsanläggning. Pumpbrunnen är inringad på bilden.

Fördelningsbrunn

Bild på en avloppsanläggning. Fördelningsbrunnen är inringad på bilden.

Infiltration alternativt Markbädd

Bild på avloppsanläggning. Infiltration respektive markbädd är inringade på bilden.

Sluten tank/urintank

Bild på en avloppsanläggning. En sluten tank för wc-avlopp är inringad.