Avloppsdeklaration inför inventering

Hej, här kan du fylla i en beskrivning över dricksvatten och avlopp på din fastighet inför miljö- och byggnadsförvaltningens inventering. Uppgifterna kommer att användas som arbetsmaterial inför/vid inventeringen.

Läs gärna också bakgrunden till inventeringen i nyhetsartikeln "Har du fått ett brev från kommunen där vi ber dig deklarera ditt avlopp?"
På fastigheten finns
Multiple selection

Vattenförsörjning


Vattentäkten
Multiple selection
Vattenkvalitet
Är vattenanalyser gjorda under de senaste fem åren?


Har brunnen sinat någon gång?Vattentäkten ligger på:Typ av vattentäkt:
Multiple selection


Vilka av följande installationer finns?
Multiple selection

Energianläggning


Ange placering av anläggning på kartbilaga
Avlopp:
Multiple selection

Garageavlopp


Underskrift