Dagvatten

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta hand om regnvatten. En fördel med det är att en stor del av föroreningarna i vattnet då fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer.

När det plötsligt regnar riktigt mycket eller snön smälter ska allt vatten ta vägen någonstans. För att inte riskera att din källare översvämmas finns det dagvattensystem som skall leda bort vattnet. Vid riktigt häftiga och långvariga regn klarar inte ledningssytemet att leda bort allt vatten.

I vissa äldre bostadsområden går spillvattnet (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch) och dagvatten (regn-, spol- och smältvatten) i samma ledningar. Vi kallar detta för kombinerade ledningar.

Du som bor i sådana områden kan göra en miljöinsats och bidra till minskad risk för källaröversvämningar genom att leda ut vattnet från taken till er egen trädgård istället för ner i avloppet.