Frågor & svar om snus och toalettvett

Om Världstoalettens dag


Q. Vad är Internationella Världstoalettdagen?

A. Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar helt tillgång till toalett – de har inte ens ett torrdass utan får göra sina behov utomhus med följdverkningar som stor risk för smittspridning och allvarliga sjukdomar, du kan läsa mer om detta på denna FN-länk: http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/. I år infaller världstoalettdagen den 19 november. Nästan 2,5 miljarder människor i världen har alltså inte ens tillgång till ett torrdass – medan många av oss som har såväl toalett som bra avloppssystem och avloppsrening missköter våra system genom att spola ned helt fel saker.


Om snus i toaletten och dess miljöpåverkan


Q: Varför har ni valt att bara fokusera på snus på Världstoalettens dag? Finns det inte
mycket annat som spolas ner i toaletterna som orsakar större problem?

A: Vi har valt att belysa problematiken med snus eftersom det är ett sådant enkelt beteende att ändra - liksom att ändra det tankesätt man kan ha som leder till att toaletten används som en allmän papperskorg. Snus är dessutom vår vanligaste fulspolning! Många vet enligt vår undersökning inte heller att nedspolat snus och annat skräp påfrestar på våra ledningsnät, pumpstationer, reningsverk, och också ökar risken för utsläpp av kadmium i vår natur. Därför känns det viktigt att uppmärksamma problemet. Vi hoppas att ett ändrat beteende kring nedspolat snus kanske också leder till att man funderar ett varv extra och avstår från att "fulspola" även andra saker som inte hör hemma i toaletten.


Q. Varför får man inte slänga snus i toaletten?

A. Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar. Sedan innehåller snus kadmium vilket gör att det finns en risk för förhöjda kadmiumhalter i vår natur. Kadmium är ett grundämne och tungmetall som dessvärre finns naturligt i låga halter vår miljö, men alla åtgärder vi kan bidra med för att undvika att mer kadmium släpps ut i naturen är bra. Det kadmium som nedspolat snus på sikt för med sig ut i naturen ökar risken att värdena höjs på ett sätt som varken är bra för oss människor eller för naturen.


Q. Hur påverkas vattnet av att man slänger snus i toaletten?
A. Det största problemet med att spola ned snus i toaletten är att det blir 1 100 ton onödigt skräp som våra reningsverk måste ta hand om varje år. Sedan innehåller snus kadmium vilket gör att det finns en risk för förhöjda kadmiumhalter i vår natur. Kadmium är ett grundämne och
tungmetall som dessvärre finns naturligt i låga halter vår miljö, men alla åtgärder vi kan bidra med för att undvika att mer kadmium släpps ut i naturen är bra. Det kadmium som nedspolat snus på sikt för med sig ut i naturen ökar risken att värdena höjs på ett sätt som varken är bra för oss människor eller för naturen.


Q. Vad är kadmium?
A. Kadmium är ett grundämne och tungmetall som dessvärre finns naturligt i låga halter vår miljö, men alla åtgärder vi kan bidra med för att undvika att mer kadmium släpps ut i naturen är bra. Det kadmium som nedspolat snus på sikt för med sig ut i naturen ökar risken att värdena höjs på ett sätt som varken är bra för oss människor eller för naturen.


Q. Men finns det inte andra saker som är värre att fulspola än snus?
A. Jo, till exempel hobby- och konstnärsfärger innehåller mycket kadmium, det är den största enskilda källan som vi enkelt kan göra något åt. Här arbetar vi på Svenskt Vatten sedan flera år aktivt med att informera konstnärsskolor och studieförbund. Anledningen till att vi vill belysa just snuset är för att en så stor andel av Sveriges befolkning spolar ner snus varje dag, och det är ett beteende som vi tror är relativt lätt att ändra. Har man väl ändrat sin ovana att fulspola snus, kanske man också tänker en extra gång innan man fulspolar andra saker.

Q. Vad är ditt bästa tips till någon som vill sluta fulspola snus?
A. Jag rekommenderar först och främst att skaffa en papperskorg till toaletten, både hemma och på jobbet. För den som har småbarn hemma och är rädd att de ska leka runt bland soporna och till exempel råka få tag på en snus rekommenderar jag en barnspärr på sophinken eller att ställa en minipapperskorg på ett ställe där barnen inte kan nå. För att minska eventuellt bråk med en partner som tycker att det luktar illa ur soporna med snuset där så är det väl en fin gest att ta ansvaret för att tömma soporna. Snuset ska slängas i den delen av avfallet som går till förbränning.

Q. På vilket sätt är det skadligt för miljön att slänga snus i toaletten?
A. Det största problemet med att spola ned snus i toaletten är att det blir 1 100 ton onödigt skräp som våra reningsverk måste ta hand om varje år. Sen finns det också en risk i ett förhöjt kadmiumvärde i vår natur. Kadmium finns redan naturligt i vår natur, men gränsvärdena för när det blir farligt är låga. Det kadmium som nedspolat snus på sikt för med sig ut i naturen ökar risken att värdena höjs på ett sätt som varken är bra för oss människor eller för naturen.


Q. Innehåller inte cigaretter och cigarrer också kadmium?
A. Jo, de flesta tobakssorter innehåller mer kadmium än många andra växter då tobaksplantan har en förmåga att ta upp mycket kadmium från marken. Därför ska inte heller cigaretten, cigarren eller askkoppen spolas ned i toaletten.

Om fulspolning

Q. Vad är fulspolning?
A. Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.


Q. Vad får man slänga i toaletten?
A. Kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten – inget annat. (Sen går det också bra att spola ner andra saker som kommer inifrån kroppen, som till exempel blod eller kräks.)


Q. Vad får man inte slänga i toaletten?
A. Inget annat än kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten. Vi brukar säga att allt som kommer inifrån kroppen går bra att spola ner. Kräks går till exempel bra, men inte hår! Och absolut inte tops, målarfärg eller annat som många spolar ner i toaletten.


Q. Vad är det vanligaste som man spolar ner i toaletterna i Sverige?
A. De vanligaste sakerna som spolas ner (förutom kiss, bajs och toalettpapper) är snus, våtservetter, tops, tamponger, bomullstussar och vissa farliga kemiska ämnen som ex färgrester.


Q. Hur ska man förebygga problemet med att det slängs snus i toaletterna?
A. Den största anledningen till att det slängs snus i toaletten är för att man inte orkar göra rätt. 30procent av svenska snusare har ingen papperskorg på hemtoaletten. Men om man har en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas, så blir det också lättare att göra rätt.

Edward  Blom - vem är det ?

Gastronomen och historikern Edward Bloom.

Gastronomen och historikern Edward Bloom.

Film om snusbeteende med Edward Bloom
Vi är mycket glada och stolta över att kunna meddela att vi i år samarbetar med gastronomen och historikern Edward Bloom.länk till annan webbplats Årets film handlar om snusbeteendet i Sverige, att man ska slänga prillan i papperskorgen och sluta fulspola snus och annat skräp i avloppet. Under en minut hinner Edward, på ett mycket underhållande och proffsigt sätt, varva historiska snusanekdoter tillsammans med lärdomar om hur man bör och inte bör slänga sin prilla.  Filmen presenteras här torsdag 19 november.


Q. Varför har ni valt att jobba med Edward Blom i denna kampanj?
A. Edward har en relation till snus och hörde själv till den majoritet (53 procent) av svenska snusare som inte kände till att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten. För att bibehålla en hög dricksvattenkvalitet i Sverige ville vi därför samarbeta med honom för att informera om fulspolandets konsekvenser.

Q. Varför använder ni er av en kändis som själv inte snusar regelbundet?
A. Edward snusar inte regelbundet, utan gör det endast vid ett fåtal tillfällen om året. Vårt mål är att bryta ett beteendemönster som bidrar till föroreningar och är skadligt för miljön, oavsett hur ofta man snusar. Inget annat kiss, bajs och toalettpapper får spolas ned i toaletten.


Q. Varför använder ni er av en person som förespråkade alkoholkonsumtion i sitt sommarprogram?
A. Edward Bloms Sommar-program var en tillbakablick på just hans liv. I programmet togs det även upp att ett stort alkoholintag har negativa konsekvenser. Svenskt Vatten tycker att man kanha lika trevligt och roligt genom att dricka vanligt kranvatten samt att det är viktigt att välja "varannan vatten" om man dricker alkoholhaltiga drycker.

Q. Edward har tidigare sagt att kranvatten från svenska sjöar inte är bra att dricka. Hur ser ni på det?
A. Edward har vid ett tillfälle sagt att han anser att kranvatten som kommer från sjöar inte smakar lika gott som buteljerat vatten. Den här kampanjen handlar om att vi ska få så bra vattenkvalitet som möjligt, och att sluta fulspola bidrar till detta.

Om snusare

Q. Hur många svenskar snusar?
A. Enligt SCB snusar 12,2 procent av den svenska befolkningen (över 16 år), ca 8,3 miljoner. Det innebär att ca 1 000 000 svenskar snusar.

Q. Förespråkar ni att folk ska sluta att snusa?
A. Det har vi som organisation ingen åsikt om. Vi vill uppmärksamma landets ca 1 miljon snusare på att de inte ska slänga snus i toaletten. Förhoppningsvis leder en beteendeförändring när det gäller att sluta spola snus i toaletten också till att man avstår från att fulspola andra saker.

Q. Kan ni verkligen säga att folk ska sluta snusa?
A. Vi säger inte att folk ska sluta snusa, vi vill bara informera och förklara vilka följderna blir om man slänger snus i toaletten. Förhoppningsvis leder det till att man också funderar ett extra varv och avstår från att fulspola även andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Q. Är det inte självklart att man inte ska slänga snus i toan?
A. Enligt den undersökningen som Svenskt Vatten nyligen har gjort visar resultatet att mer än hälften inte vet om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten.

Liknelse

Q. Går det att ge en liknelse av hur mycket snus som spolas ned i toaletten varje år?
A. Ja, i volym är det ca. 100 normalstora lastbilar med prillor och påssnus som spolas ned i Sverige varje år. Uträkning: 1,4 miljarder prillor som väger 1 140 ton, 11,5 ton last per lastbil) - Fakta: http://www.lastbilsteori.se/lastvikt.html -.
Om man lägger alla snuspåsar som spolas ned varje år på rad blir det 2800 mil vilket motsvarar 2/3-dels varv runt jorden. Uträkning: 1,4 miljarder snuspåsar à 2 cm det blir 2 800 000 000 cm = 2 800 000 0 meter =28 000 km = 2800 mil
Fakta: https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=jordens+omkrets

Undersökningen

Q. Hur har undersökningen genomförts?
A. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.


Q. Kan man säga att resultatet blir statistiskt säkerställt trots att det bara är 512 personer som har intervjuats i undersökningen?
A. Absolut, då undersökningen är baserad på 512 intervjuer med en bas av snusare anses resultatet vara statistiskt säkerställt. Det är när basen är under 100 som det blir svårt att uttala sig om resultatet.


Fler frågor och svar kring YouGovs metod och panel finns här:
https://yougov.se/about/research-qs/

Vad innehåller snus
http://www.testfakta.se/tester/kropp-och-h%C3%A4lsa/m%C3%A5nga-gifter-i-snuset

Snusbruk och hälsorisker
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor