FAQ - toalettvett och toapapper

Fokus: Papper, som inte är toalettpapper och som därmed inte löses upp lika lätt i vatten och avlopp (t ex hushållspapper, våtservetter, näsdukar). Om hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletten och dess miljöpåverkan

Q&A

Q: Varför har ni valt att bara fokusera på hushållspapper och våtservetter på Världstoalettens dag? Finns det inte mycket annat som spolas ner i toaletterna som orsakar större problem?

A: Vi har valt att belysa problematiken med fulspolning av papper som inte är toalettpapper (som inte löses upp lätt i vatten och avlopp), eftersom det är ett sådant enkelt beteende att ändra - liksom att ändra det tankesätt man kan ha som leder till att toaletten används som en allmän papperskorg. Många vet enligt vår undersökning inte att hushållspapper och annat skräp påfrestar på våra ledningsnät, pumpstationer, reningsverk, och också ökar risken för utsläpp av kadmium i vår natur. Därför känns det viktigt att uppmärksamma problemet. Vi hoppas att ett ändrat beteende kring nedspolat hushållspapper eller våtservetter kanske också leder till att man funderar ett varv extra och avstår från att ”fulspola” även andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Q. Varför får man inte slänga hushållspapper och våtservetter i toaletten?

 1. Det är skadligt för miljön att slänga hushållspapper och våtservetter i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar.

Q. Hur påverkas vattnet av att man slänger hushållspapper och våtservetter i toaletten?

 1. Det kan orsaka stopp i ledningsnät och pumpstationer som i sin tur kan leda till översvämningar och läckor av orenat avloppsvatten rakt ut i vattendrag, sjöar och hav.

Q. På vilket sätt är det skadligt för miljön att slänga hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletten?

 1. Det kan orsaka stopp i ledningsnät och pumpstationer som i sin tur kan leda till översvämningar och läckor av orenat avloppsvatten rakt ut i naturen.

Om fulspolning

 1. Vad är fulspolning?
 2. Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Q. Vad får man slänga i toaletten?

 1. Kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten – inget annat. (Sen går det också bra att spola ner andra saker som kommer inifrån kroppen, som till exempel blod eller kräks.)

Q. Vad får man inte slänga i toaletten?

 1. Inget annat än kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten. Vi brukar säga att allt som kommer inifrån kroppen går bra att spola ner. Kräks går till exempel bra, men inte hår! Och absolut inte tops, målarfärg eller annat som många spolar ner i toaletten.

Q. Vad är det vanligaste som man spolar ner i toaletterna i Sverige?

 1. De vanligaste sakerna som spolas ner (förutom kiss, bajs och toalettpapper) är snus, hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger, bomullstussar och vissa farliga kemiska ämnen som ex färgrester.

Q. Hur ska man förebygga problemet med att det fulspolas hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletterna?

 1. Den största anledningen till att det fulspolas hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletterna är för att man inte orkar göra rätt. Men om man har en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och näsdukar och annat skräp kan slängas, så blir det också lättare att göra rätt.


TOALETTVETT

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

Hushållspapper (24%)

Pappersnäsduk (10%)

Servetter (7%)

Våtservetter (6%)

Pappershandduk (3%)

Utrivna tidningssidor (2%) Underkläder eller annan textil (1%) Annat (1%)

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten lika lätt.

Liknelse

 1. Går det att ge en liknelse av hur mycket skräp som spolas ned i toaletten varje år?
 2. Ja, varje person är upphov till motsvarande ca 9 hushållsrullar rens per år.

Uträkning

650 000 kg rens / 450 s000 personer = 1,4 kg per person/år (1400 gram) (VA SYD, Malmö) 1 000 000 kg rens/ 750 000 personer = 1,3 kg per person/år (Ryaverket, Göteborg)

1 456 000 kg rens/1 200 000 = 1,21 kg per person/år (SVOA, Stockholm)

Totalt: 3 106 000 /2 400 000 – 1, 3 kg per person och år

En hushållsrulle väger ca 140 gram. 1 300 gram/140 gram = 9 rullar per år Varje person är upphov till motsvarande ca 9 hushållsrullar rens.

Mer information

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/varldstoalettdagen/länk till annan webbplats