Rötkammare II

Foto taget i november 2017 under uppbyggnaden av den nya RK2 Uddebo - av de närmaste även kallad för "Closetteum".

Foto taget i november 2017 under uppbyggnaden av den nya RK2 Uddebo - av de närmaste även kallad för "Closetteum".

Luleå kommuns vision är att en så stor del som möjligt av fordonen i kommunen i allmänhet och kommunens fordonsflotta i synnerhet, drivs med förnybart fordonsbränsle 2030. Just nu byggs en andra rötkammare på Uddeboverket. - Med två rötkammare säkerhetställer vi att få en säkrare drift, säger projektledare Ingemar Nordström.

Projektledaren för bygget av rötkammare II Ingemar Nordström, blickar ut över arbetsområdet på Uddebo. Här gjuts ungefär 10cm i timman och rötkammaren har nått full höjd vecka 49. Den totala höjden blir enligt uppgift 21,6 m.

Projektledaren för bygget av rötkammare II Ingemar Nordström, blickar ut över arbetsområdet på Uddebo. Här gjuts ungefär 10cm i timman och rötkammaren har nått full höjd vecka 49. Den totala höjden blir enligt uppgift 21,6 m.

Den nuvarande rötkammaren har varit i drift sen 1995. Rötkammare II som nu byggs blir lika stor (3 500 m3). Skillnaden är att i den nya rötkammaren kan man även ta hand om hushållsavfall. RKII- Closetteum skall vara färdigbyggd i januari 2019 och tas sedan i drift efter slutbesiktning.

Rötkammare II ger även en bättre möjlighet att fördela produktionen mellan olika enheter. Den kan köras parallellt med den gamla eller var för sig.

Det är en enorm förbättring att vi i Luleå tar hand om våra egna restprodukter. Vi ökar vår självförsörjningsgrad av el, värme och drivmedel viket gör oss mer oberoende i en orolig värld, säger Lars Sandström, projektledare för biogasverksamheten på Luleå kommun.

– Det är en enorm förbättring att vi i Luleå tar hand om våra egna restprodukter. Vi ökar vår självförsörjningsgrad av el, värme och drivmedel viket gör oss mer oberoende i en orolig värld, säger Lars Sandström, projektledare för biogasverksamheten på Luleå kommun.

– Det är en enorm förbättring att vi i Luleå tar hand om våra egna restprodukter. Vi ökar vår självförsörjningsgrad av el, värme och drivmedel viket gör oss mer oberoende i en orolig värld, säger Lars Sandström, projektledare för biogasverksamheten på Luleå kommun.

Bildspel Rötkammare II

Gjutning av nya rötkammaren med glidform. Går till så att gjutformen lyfts uppåt - glider på den betong som härdat från botten till färdig höjd under kontinuerlig gjutning. Man gjuter ungefär 10cm i timman, Rötkammaren har nått full höjd vecka 49. Den totala höjden blir enligt uppgift 21,6 m.

RKII- Closetteum

RK I byggdes för att röta avloppsslam men tar också emot fetter från Norrmejerier och lite annat.

RK II byggs inte för att uppnå kommunens vision om förnybart bränsle, utan för att säkerställa att hantering av avloppsslam säkerställs när kommunen växer. Den verksamheten ger därutöver bonus inom olika områden vilket innebär att organiskt material också kan rötas.

– På Uddebo produceras ca 1 miljon m3 biogas vilket motsvarar 850 ton. Gasen används både till fordonsgas likväl som el och värmeproduktion, säger Uddebos driftchef Lars Brännvall

– På Uddebo produceras ca 1 miljon m3 biogas vilket motsvarar 850 ton. Gasen används både till fordonsgas likväl som el och värmeproduktion, säger Uddebos driftchef Lars Brännvall

Biogasverksamhet

Luleå kommun tillverkar biogas på Uddebo genom att röta kommunens avloppsslam och restprodukter från Norrmejerier

Biogas är gasen Metan CH4 som har en metanhalt av 63 %. Efter en uppgradering (rening) genom membranteknik får vi 97 % metan (biogas) som kommunen använder i sina fordon (140 st) samt LLT: s åtta biogasbussar.

– På Uddebo produceras ca 1 miljon m3 biogas vilket motsvarar 850 ton. Gasen används både till fordonsgas likväl som el och värmeproduktion, säger Uddebos driftchef Lars Brännvall och tillägger, - parallellt med byggandet av en ny rötkammare renoveras också gasklockan som gör det möjligt att bättre fördela produktionen mellan el, värme och biogas.

Fjärrvärme har dragits in under hösten så att gas för värmeproduktion kan frigöras till fordonsgas.

Se även fliken om Biogas länk till annan webbplats

Fakta Closetteum (RK2 Uddebo)Projektbudget: 65 500 000:-Projektstart: Juni 2015 (Upprättande av systemhandling)Entreprenadslut: Januari 2019

Fakta Closetteum (RK2 Uddebo) Projektbudget: 65 500 000:- Projektstart: Juni 2015 Entreprenadslut: Januari 2019

Distribution av biogas

Gasen överförs till lastväxlarflak som fraktas till LLT:s bussgarage där de ansluts till tankanläggningen. Den anläggningen är inte avsedd för privat bruk utan endast för Luleå kommun samt dess bolag.
Biogas kan också göras i flytande form och är då 600 ggr mindre voluminös vilket innebär att den kan fraktas långa sträckor.

– Skulle produktionen av biogas utsättas för driftstopp, vilket i och med driftsättningen av den nya, andra rötkammaren är osannolikt, inköps naturgas från Boden. Även det Metan men en fossil variant.

Se även fliken om Biogas länk till annan webbplats

Visste du detta om biogas?

* Gasen från ett bananskal driver en buss 100 meter

* En kubikmeter biogas (1kg) motsvarar 1,3 liter bensin

* Biogas har minskat användningen av bensin/diesel med drygt 0,5 miljoner liter/år i Luleå

* Explosionsrisk för biogas är mindre än för bensin

* Biogas har ett högre energiinnehåll än bensin

* Restprodukten efter biogasproduktion blir ekologisk matjord

Se även fliken om Biogas länk till annan webbplats

Fakta Closetteum (RK2 Uddebo)

Projektbudget: 65 500 000:-

Projektstart: Juni 2015 (Upprättande av systemhandling)

Entreprenadslut: Januari 2019

Generalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Sammanfattning: Ny rötkammare (nr 2) på 3500 m3 (samma storlek som den befintliga). Nytt rötslamlager, maskinhall, gasklocka och värmeväxlare.

För att klara myndighetskrav på besiktning, dimensionerande slammängder och dimensionerande uppehållstid vid en TS-halt på 5 % måste rötkammarvolymen ökas. Detta ökar även möjligheten att ta emot organiskt material för ökad gasproduktion.

Investeringens storlek

Den totala investeringen i rötkammare, gasklocka etc. uppgår till 65 miljoner. Här inräknas också smärre justeringar och uppgraderingar av befintlig biogasanläggning. Tidigare investering i uppgraderingsanläggning uppgick till ca 43 miljoner kr.


Kontakt

Projektledare bygge Closetteum (RKII Uddebo)
Ingemar Nordström
ingemar.nordstrom@lulea.se
0920 - 45 61 69
072 571 48 24

Projektledare Biogasutveckling
Lars Sandström
lars.sandstrom@lulea.se
0920 45 50 84
072-519 49 97

Driftchef Uddebo avloppreningsverk:
Lars Brännvall 0920 45 30 00 vx