Steg för steg - så gör du om du vill ha fettavskiljare

Nu har du startat arbetet att ta hand om fett på rätt sätt!

  • 1. Kontakta företag med VVS-kompetens. Be dem om förslag på fettavskiljare som är godkänd och dimensionerad enligt standard SS-EN 1825.
    Verksamheten har inventerats och du har fått en rekommenderad storlek i inventeringsrapporten.
    Har verksamheten förändrats efter inventeringen eller kommer den att förändras i framtiden? Om inte kan du använda rekommendationen i rapporten.
    Utred var fettavskiljaren ska placeras. Fettavskiljaren ska vara lätt att komma åt för tömning.
  • 2. Kolla med Miljö och byggnadsförvaltningen om du behöver bygglov eller göra en anmälan till dem.
  • 3. Fyll i blanketten ”Uppgift om fettavskiljare”.öppnas i nytt fönster Blanketten ska, tillsammans med installationsritning och produktblad för vald fettavskiljare, skickas till VA-avdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du beställer fettavskiljaren.
  • 4. Beställ fettavskiljare och installation. Teckna avtal med tömningsentreprenör. Boka tid med VA-inspektör som ska närvara vid installationen.

Får du problem, kontakta oss: 0920 45 30 00.