Dokument kring fettavskiljning

Dokument att ladda ned för läsning eller utskrift

 Allmänt om vattentjänster

Luleå kommuns avdelning Vatten & Avlopp har till uppgift att förvalta och driva kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412, § 21, får fastighetsägare inte använda en allmän vatten- och avloppsanläggning på ett felaktigt sätt. Det är förbjudet att släppa ut vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, dess funktion, eller inverka skadligt på reningsprocessen i avloppsreningsverket.

Nyheter relaterade till projektet

Nordnytt 20121031 Avloppen stockar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterigenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Radio 20121228 Stopp i avlopp vanligt i juletidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster