Stegvis vägledning vid anslutning

Tänker du utföra markarbeten på en fastighet? Ett smidigt sätt att ta reda på hur det ser ut under marken där du tänkt gräva är att titta på ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Önskar du en ny eller ändrad anslutning (förbindelsepunkt) behöver du skicka in en servisansökan, se vägledning nedan.

Skicka in servisansökan senast 15 maj om du önskar en ny eller ändrad anslutning (förbindelsepunkt) före juli samma år.

Minimera
Steg 1: Gör en servisansökan

Har du inte tillgång till e-legitimation går det att hämta en blankett hos Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på Midgårdsvägen 19 eller i Stadshuset.

 Att tänka på!

Var ligger fastigheten?
Ligger fastigheten i ett nytt bostadsområde framtaget av kommunen är vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningar i regel framdragna till din tomtgräns. Är du osäker på om kommunalt VA finns ordnat till en fastighet kan du kontakta VA-inspektör via Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Ligger tomten utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp skall du ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. De hanterar frågor om enskilda brunnar och enskilt avlopp.

Innan anslutning

  • Innan du kan ansluta vatten, avlopp och dagvatten skall du ha fått ett skriftligt besked att förbindelsepunkt är upprättad och du skall ha betalat din anslutningsavgift. Förbindelsepunkt är den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens va-installation och Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Ledning från förbindelsepunkt till byggnad bekostar och ansvarar fastighetsägaren för.

Här kan du hitta mer information om bygglov i Luleå kommun.

 

Minimera
Steg 2: Beställ ledningsanvisning hos ledningskollen.se

Skapa gratis konto på: Ledningskollen.selänk till annan webbplats

I ledningskollen får du information om eventuell infrastruktur i det aktuella grävområdet exempelvis tele, el, vatten och avlopp.

OBS! Tänk på att skicka in förfrågan senast fem arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda till bland annat:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten

Ledningskollen är till för dig som:

 

Kontakt

Kundcenter 0920-45 30 00