Ansluta vatten och avlopp

Tänker du utföra VA-arbeten på en fastighet som kräver anslutning till det kommunala VA-nätet? Ett smidigt sätt att ta reda på hur det ser ut under marken där du tänkt gräva är att titta på ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följ våra steg i processen så får du all hjälp du kan behöva i ditt arbete.

Skicka in servisanmälan senast 15 maj om du behöver ny eller ändrad VA-anslutningspunkt före juli 2018

 

Följ stegen nedan för att göra din anmälan

Om vatten- och avloppsarbetet på din fastighet kräver anslutning till det kommunala vatten- och avsloppsnätet måste du göra en servisanmälan.

E-tjänsten hittar du i Steg 1 nedan.

Läs även vidare på denna sida för att få instruktioner och mer information.

Minimera
Steg 1: Gör en servisanmälan

Innan du kan ansluta din framtida fastighet till kommunalt vatten och avlopp finns det några saker du bör tänka på. Det färsta steget är att du gör anmälan till oss på Luleå kommun via e-tjänsten "Servisanmälan".

Har du inte tillgång till dator eller e-legitimation går det att hämta en blankett hos SBF-kundtjänst, Midgårdsvägen 19.

 Att tänka på!

Var ligger tomten?
Ligger tomten i ett nytt bostadsområde framtaget av kommunen eller annan exploatör är vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningar i regel framdragna till din tomtgräns. Du beställer då en nybyggnadskarta från Stadsbyggnadsförvaltningen med formuläret på länken nedan.

Nybyggnadskarta - formulär

  • Här hittar du beställningsformulär för nybyggnadskarta.öppnas i nytt fönster I nybyggnadskartan finns anslutningspunkt (förbindelsepunkt) för vatten-, spill- och dagvatten inritad. Nybyggnadskartan skall sedan finnas med som en del av de handlingar du skall lämna till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
  • Ligger tomten inom ett befintligt bostadsområde skall du kontakta vår va-inspektör för att få hjälp med att lokalisera vatten-, avlopp- och dagvatten till din tomt. Av va-inspektören får du också hjälp med de handlingar som krävs för att få din servis utförd till tomtgräns.
  • Ligger tomten utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och avlopp skall du ta kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen. De hanterar frågor om enskilda brunnar och enskilt avlopp.

Innan anslutning

  • Innan du kan ansluta vatten-, avlopp- och dagvatten skall du ha fått ett skriftligt besked att anslutningspunkten är upprättad för er tomt. Anslutningspunkten är förutom en fysisk punkt också en juridisk förbindelse som reglerar ansvaret mellan dig som fastighetsägare och kommunen som huvudman.
  • Du skall ha betalat din anslutningsavgift. Avgiften debiteras dig när ditt bygglov är klart och delegationsbeslutet från bygglovsavdelningen meddelats va-inspektören.

Här kan du hitta mer information om bygglov i Luleå kommun.

 

Minimera
Steg 2: Beställ en ledningsanvisning hos ledningskollen.se

Skapa gratis konto: Ledningskollen.selänk till annan webbplats

Luleå kommuns avdelning vatten och avlopp har anslutit sig till Ledningskollen. I ledningskollen får du information om det finns infrastruktur - tele, el, vatten & avlopp - i marken i det aktuella grävområdet.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

  • att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten

Ledningskollen för dig som...

 

Skicka in förfrågan senast fem arbetsdagar innan arbetet ska utföras
Innan du ska gräva, beställa en ledningsanvisning hos ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att skicka in förfrågan senast fem arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats kan använda sig av Ledningskollen.
Att ställa frågor eller registrera sig som ledningsägare är gratis, du behöver bara registrera ett konto.

 

Kontakt

  • 0920- 45 30 00