Tomter i Råneå

Luleå Kommun har 6 lediga tomter i Råneå för dig som står i tomtkön: Råneå 4:67-4:68, 4:72, 4:76-77 samt 4:79. Tomterna säljs i befintligt skick och tillträde kan ske omedelbart.
 
Tomternas läge framgår av streckmarkering på tomtkarta (pdf, 383.3 kB).

Tomternas beteckning AdressStorlek
Råneå 4:67 Kummelvägen 13900 m2
Råneå 4:68Kummelvägen 11900 m2
Råneå 4:72Kummelvägen 3900 m2
Råneå 4:76Kummelvägen 6918 m2
Råneå 4:77 Kummelvägen 8900 m2
Råneå 4:79Kummelvägen 12995 m2

Pris

Priset är 110 000 kronor per tomt. Kostnaderna för grundläggningsåtgärder, vatten-, dagvatten- och avloppsanslutning, uppfyllnad, bygglovavgift med mera tillkommer. Valfri husleverantör kan väljas.
Läs bakgrundsfakta om Råneå. (pdf, 71.2 kB)

Området omfattas av en detaljplan som anger hur du får bygga. Enligt planbestämmelserna får tomten bebyggas med ett friliggande hus i ett plan med möjlighet att inreda vind. Den totala byggnadsytan får vara högst 250 kvadratmeter.
 
Du kan läsa detaljplanerna på webbenlänk till annan webbplats.

Läs mer om Råneå.