Kedjehus Hällbacken etapp 3

Obos Sverige AB bygger 12 tvåplanshus och 12 souterränghus vid Tallskogsgatan på Hällbacken, samtliga bostadsrätter i kedjehusform. Husen bebyggs på avstyckade tomter med egen anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 14 av tomterna förmedlas via den kommunala tomtkön.

Information om husen och tomterna

Information och fakta om husen, tillval och priser redovisas på Obos hemsida https://www.obos.se/sok-bostad/brf-hallbacken/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Husens läge framgår av tomtkartan. De 14 hus som fördelas är markerade med gult i tomtkartan och har beteckningarna 111, 113, 115, 212-214, 216-311, 411-412, 512-513, 515-516.

För området gäller detaljplan.

Priser och avgifter

Priserna inkluderar nyttjanderätten till tomt med anslutningsavgifter (VA, el m.m), planavgift och bygglov, färdigställandeförsäkring, hus i standardutförande enligt teknisk- och rumsbeskrivning samt fullt färdiga finplanerade tomter.

Prislista

Anmälan

Sista dag för intresseanmälan var 2 oktober och fördelningen via tomtkön är avslutad.

Kontakt

Om du funderar över något gällande fördelningen, så kan du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Projektutveckling:

Johan Danielsson, tfn 0920-45 32 88, e-post johan.danielsson@lulea.se
Annelie Bernsten, tfn 0920-45 32 31, e-post annelie.bernsten@lulea.se 

För frågor gällande husen, kontakta:

Johannes Laestadius, 070-649 19 95
johannes.laestadius@smalandsvillan.se