Honnörsbacken etapp 2

Souterräng- och kedjehus på Honnörsbacken, Brf Kronbacken

Myresjöhus har påbörjat arbetet med uppförandet av 32 st souterräng- och kedjehus på Honnörsbacken, Kronan. De 10 översta husen utgör äganderätter och resterande 22 st ingår i en bostadsrättsförening med egna avstyckade tomter och egen VA-anslutning.

I en andra etapp säljs nu de 22 nedersta tomterna utgörande bostadsrätter varav 13 st förmedlas via den kommunala tomtkön.

Information om husen och tomterna

Information och fakta om husen, leveransomfattning, tillval och priser redovisas i Myresjöhus boväljare. www.myresjohus.se/brfkronbackenlänk till annan webbplats.

Husens läge framgår av tomtkartanöppnas i nytt fönster. De 13 hus som fördelas har beteckningarna 412, 512, 513, 515, 611, 612, 314, 312, 311, 213, 211, 112, 111.

Priser och avgifter

Priserna inkluderar nyttjanderätten till tomt med anslutningsavgifter (VA, el, fiber), planavgift och bygglov, färdigställandeförsäkring, hus i standardutförande enligt teknisk- och rumsbeskrivning samt fullt färdiga finplanerade tomter.

Försäljningspriser Brf Kronbacken

Anmälan 

Sista dag för intresseanmälan var 20/3 och fördelningen av husen är nu gjord.

Kontakta oss
Om du funderar över något gällande fördelningen, så kan du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen. Annelie Bernsten, tfn 0920-45 32 31, e-post annelie.bernsten@lulea.se