Tomtkö för småhus

För att få köpa en tomt på nya områden av Luleå kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Anmälan och information om tomtkön finner du i högerspalten.

Aktuella projekt och tomter till salu hittar du på kommunens hemsida. Information om när nytt erbjudande finns tillgängligt får du via sms eller e-post när du har registrerat dig informationstjänsten "Prenumerera på tomter och hus".

Alla som är anmälda i tomtkön har möjlighet att anmäla sitt intresse när nya tomter läggs ut till fördelning.

Hur lång är kön?

​Cirka 1 800 personer står i tomtkön. Tiden som de anmälda står i kön innan de köper en tomt varierar mycket, beroende på område, egna intressen och variationer som uppstår i kön.

Tomtpriser

Priset för en kommunal tomt för friliggande småhus indelas i områden med avgränsning enligt Program till Vision Luleå 2050. VA och andra avgifter tillkommer.

Centrala områden av Luleå stadsbygd

450 000 kr

Övrig stadsbygd och stadsnära byar (ex. Hällbacken)

400 000 kr

Samlade byar (Antnäs, Råneå, Persön)

200 000 kr

Övriga byar

110 000 krErbjudande om nya tomter

När nya tomter och hus kommer ut till försäljning läggs dessa ut på www.lulea.se. För att få information om när detta sker, ska du själv registrera din e-post eller ditt mobiltelefonnummer på sidan "Prenumerera på tomter och hus" i punktlistan till höger. Vi kommer inte längre att skicka ut erbjudanden via brev!

Om du är intresserad av aktuellt erbjudande, så skickar du in intresseanmälan och prioriterar tomterna. Fördelningen av tomterna sker sedan efter kötid.

Villkor för tomtköparen 

För köparen av en tomt finns villkor uppställda. Villkoren innebär dels att tomten inom två år måste bebyggas med ett bostadshus avsett för eget bruk, dels att tomten inte får överlåtas innan den bebyggts, och inte heller inom tvåårsperioden.

Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när byggnadsnämnden utfärdat slutbesked för bostadshuset. Om nämnda villkor inte uppfylls får köparen betala ett vite på 400 000 kr till kommunen.

Information om personuppgiftslagen  

Tomtköns register är en allmän handling och utdrag ur registret kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna debiteras enlig gällande taxa.

Vid frågor kontakta SBF Kundcenter: 0920-45 30 00