Utvärdering markanvisning Notviken 4:40

Vi blir glada om du fyller i din upplevelse, tankar och förbättringar nedan - så vi kan utvecklas för att ännu bättre möta behoven.


Hur fick du kännedom om markanvisningen?
Multiple selection
Hur väl framgick kommunens målbild/intentioner för exploateringen av inbjudan?
Multiple selection
Hur väl framgick det av inbjudan vilket material som skulle lämnas in för att ta del av markanvisningen?
Multiple selectionMotsvarade kommunens frågor vid presentationerna den målbild som beskrevs i inbjudan?
Multiple selection
Hur upplevde du den avsatta tiden för presentationerna?
Multiple selection

Under processens gång:
Har du fått tillräcklig information
Multiple selection


Har du fått information vid rätt tillfälle
Multiple selection


Har du fått relevant information
Multiple selection


Var informationen lätt att förstå
Multiple selection
Luleå kommun strävar alltid efter att utveckla och förbättra sitt arbete. Är det något mer du vill att vi ska beakta vid framtida markanvisningar?