Markanvisning Kronandalen etapp 2

Luleå kommun bjuder in till markanvisning för Kronandalen etapp 2 - Parken. Vi söker nu byggaktörer som vill fortsätta utvecklingen av Kronan tillsammans med oss.

Kronandalen är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i Luleå. Här förenas gammalt och nytt, stadsmiljö och natur, arbete och fritid, teknik och kultur. Kronan står för hållbara lösningar i en miljö där alla känner sig välkomna.

Idag bor det cirka 1 700 luleåbor på Kronan i främst småhus och punkthus. När Kronandalen är fullt utbyggd med cirka 2 000 bostäder kommer 7 000 människor att leva och verka i stadsdelen. Kronan kommer vara ett av Luleås största bostadsområden med ett stadsdelscentrum, skola och arbetsplatser. Med sin närhet till Luleå centrums utbud och naturen runt hörnet är det Luleås naturstad.

Etapp 2 omfattar drygt 200 bostäder fördelat på 7 kvarter med flerbostadshus och radhus. Etappen slutför bebyggelsen runt den nya Träffparken och knyter samman etapp 1 med blivande stadsdelscentrum. Kronandalen prioriterar gående, cyklister och bussresenärer. Attraktiva mötesplatser på torg, parker och gårdar för både avkoppling och aktivitet, variation av skala, boendeformer och arkitektur ger livskvalité och boende för alla.

Har du frågor kring markanvisningen kan du använda dig av vår frågefunktion på sidan Frågor och svar. Sista dag att lämna in frågor för att vi ska hinna garantera ett svar är den 14 maj 2018.

Läs mer om stadsdelen Kronan här eller på www.kronanlulea.selänk till annan webbplats.

 

 
Välkommen med din intresseanmälan med svarsblankett senast den 16 maj 2018.

Intresseanmälan märkt “Kronandalen Etapp 2 Parken” ska vara inkommen tillsammans med bilagor sparat på USB-minne senast den 16 maj 2018 till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå Kommun
971 85 LULEÅ

Eller som e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se