Köp och försäljning

Här annonseras de fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud.

Kommunens arbete med köp- och försäljning av mark

Luleå Kommun strävar efter en god markreserv. Avdelning Stadsplanering, sektion Exploatering ansvarar för köp och försäljning av fast egendom för kommunens behov.

Marken kan förädlas till tomtmark för olika ändamål och erbjudas till försäljning eller användas för kommunens egen verksamhet. 

Försäljning av fastighet i Niemisel

Luleå kommun säljer genom öppen budgivning fastigheten Niemisel 6:84. Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus som innehåller fyra lägenheter.
Läs mer.

Flerbostadshus i Niemisel