Köp och försäljning

Här annonseras de fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud.

Kommunens arbete med köp- och försäljning av mark

Luleå Kommun strävar efter en god markreserv. Avdelning Stadsplanering, sektion Exploatering ansvarar för köp och försäljning av fast egendom för kommunens behov.

Marken kan förädlas till tomtmark för olika ändamål och erbjudas till försäljning eller användas för kommunens egen verksamhet.

 

Luleå kommun har nu sålt fastigheten Snårköllandet 1:8, campingen vid Stora Stenträsket till bröderna Thomas och Johnny Engman.

Tillträde till fastigheten var 1 december 2017.