Köp och försäljning

Här annonseras de fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud.

Kommunens arbete med köp- och försäljning av mark

Luleå Kommun strävar efter en god markreserv. Avdelning Stadsplanering, sektion Exploatering ansvarar för köp och försäljning av fast egendom för kommunens behov.

Marken kan förädlas till tomtmark för olika ändamål och erbjudas till försäljning eller användas för kommunens egen verksamhet.

 

Försäljning av Luftvärnet 11,

Luleå kommun säljer nu en attraktiv bostadsfastighet på Logementsgatan 20, Luftvärnet 11. Bostadsytan är 180 kvm om 4 rum varav 3 sovrum. Läs mer.

Luftvärnet 11, Logementsgatan 20