Lediga tomter Metsundet

Fritidstomter i Metsundet

Fritidstomter finns till försäljning inom ett område i Metsundet vid Persön. Tomterna är obebyggda och kostar 90 000 kr.

Läs mer om tomterna i Metsundet i kommunens material.öppnas i nytt fönster

Persön är en jordbruksby belägen 2 mil norr om Luleå. Persön har ett utpräglat jordbrukslandskap med lador, öppna diken och åkerholmar fortfarande kvar på många ställen. Innevånarantalet är idag ca 450.

Om du vill veta mer om fritidstomterna, kontakta avd. Stadsplanering, sektion Exploatering.