Arbetsplatsområden

Kommunen planerar för att både kortsiktigt och långsiktigt tillgodose näringslivets behov av mark för arbetsplatser, industri, handel och liknande ändamål. Detta sker både genom detaljplaneläggning för att få fram nya områden och genom försäljning av mark inom befintliga områden.

Läs mer på sidorna för näringslivet.

I följande områden finns för närvarande mark till försäljning:

  • Råneå Sörsidan
  • Råneå Kummelvägen
  • Måttsund
  • Niemisel

Kommande arbetsplatsområden:

  • Dalbo
  • Hertsöfältet

För mer information och intresseanmäla, kontakta Fredrik Silverlind.
fredrik.silverlind@lulea.se
0920-45 31 09