Kommande försäljning av fastighet i Vitån

Vitån 15:8

Luleå kommun kommer under hösten 2019 att sälja fastigheten Vitån 15:8 belägen på Öberget 29-35. Försäljningen kommer att ske genom öppen budgivning.