Försäljning av bebyggd fastighet på Stadsön

Stadsön 1:893

Luleå kommun kommer under augusti-september månad att bjuda ut fastigheten Stadsön 1:893, belägen på Timotejstigen 8 till försäljning. Försäljningen kommer att ske genom öppen budgivning.