Fastighet i Niemisel

Del av Börtnäsvägen byter namn till Fältjägarvägen.

Från och med nästa vecka, vecka 23, ändrar del av Börtnäsvägen namn till Fältjägarvägen.

Del av Börtnäsvägen byter namn till Fältjägarvägen. Börtnäsvägen 87-95 har fått adressen Fältjägarvägen 6-14. Se kartan ovan.

För att få en så bra adressättning som möjligt, kommer gatuadressen Börtnäsvägen (87-95) att ändras till Fältjägarvägen. Namnbytet görs för att ge adressplats för eventuellt kommande byggnationer efter den sträcka av Börtnäsvägen som kommer att behålla sitt namn.